Menu

Servicii

Serviciile oferite de avocaţi sunt reglementate de legi, cum ar fi Legea 51/1991 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă.

În aceste legi sunt prevăzute toate drepturile şi obligaţiile avocaţilor în exercitarea profesiei. Avocatul este jurist, licenţiat în drept. Nu orice jurist este însă şi avocat. Avocaţii sunt juriştii care sunt membrii Barourilor de avocaţi, organizaţi la nivel judeţean.

Avocatul care exercită funcţia de apărare într-un proces penal se numeşte apărător. Numai avocaţii membri ai unui Barou pot fi apărători. Unii apărători profesează în exclusivitate ca avocaţi penalişti specializaţi, oferind asistenţă şi reprezentare în exclusivitate sau cu precădere în procese penale, în faţa organelor judiciare penale.

Organele judiciare penale sunt: organele de cercetare penală (poliţişti), organele de urmărire penală (procurorii de la parchete) şi instanţele de judecată (judecători sau complete de judecată).

Reprezentarea și asistarea în domeniile dreptului civil și comercial are loc în fața instanțelor judecătorești. Instanțele judecă în complete de judecată. Completele de judecată în prima instanță se compun dintr-un singur judecător, iar în căile de atac (de exemplu în apel) completul se compune din doi judecători.

Pregătirea proceselor civile este o muncă deosebit de grea, necesită o consultație interactivă și amănunțită cu clientul. Declanșarea procesului civil se întâmplă prin redactarea și înregistrarea cererii de chemare în judecată, care încă de la început va fi însoțită de toate actele pe care se sprijină. Trebuie să conține și probele care se vor administra ulterior, cum ar fi expertizele și declarațiile de martori.

Cabinetul nostru prin avocații cu diverse specializări își desfășoară activitatea de obicei în raza Curții de Apel Cluj.