Menu

Szolgáltatásaink

Az ügyvédek által nyújtott szolgáltatásokat az Ügyvédi hivatás megszervezéséről és gyakorlásáról szóló 51/1991-es törvény, a Büntetőeljárási törvénykönyv és a Polgári perrendtartásról szóló törvénykönyvek szabályozzák.

Ezek a törvények előírják az ügyvédek jogait és kötelezettségeit a hivatásuk gyakorlása során. Az ügyvéd jogásznak számít, tehát jogi diplomával rendelkező személy. Azonban nem minden jogász ügyvéd. Az ügyvédek azok a jogászok, akik az Országos Ügyvédi kamara tagjai, amelynek működése megyei szinten történik.

A büntetőeljárásban a védelmi szerepet ellátó ügyvédet védőügyvédnek hívják. Csak azok az ügyvédek lehetnek védőügyvédek, akik az Ügyvédi kamara tagjai. Egyes védőügyvédek csak büntetőjoggal foglalkoznak, tehát kimondottan vagy túlnyomó részben büntető ügyekben nyújtanak jogsegélyezést és képviseletet a büntető igazságszolgáltatási szervek előtt. A mi ügyvédi irodánkban két büntetőjogi ügyvéd dolgozik: Szőcs Sándor Attila és Majorán Tamás.

A büntető igazságszolgáltatási szervek a következők: bűnügyi nyomozó szervek (rendőrök), büntetőeljárási szervek (az ügyészség ügyészei) és bíróságok (bírák vagy bírósági tanácsok).

A polgári és kereskedelmi jog területén a képviselet és jogsegélyezés a bíróságok előtt történik. A bíróságok bírósági tanácsokban hoznak ítéleteket. A bírósági tanácsok első fokon egy bíróból állnak és a fellebbezési szakaszban (másodfokon vagy harmagyfokon) kettő, három vagy öt bíróból állnak.

A polgári perek előkészítése különösen nehéz feladat, egy interaktív és nagyon részletes konzultációt igényel az ügyféllel. A polgári eljárás elindítása a perbehívási kérelem megírásával és benyújtásával történik, az összes hozzákapcsolodó irattal együtt. A perbehívási kérelemnek tartalmaznia kell a bizonyítékokat, amelyek később majd megvitatásra és megtárgyalásra kerülnek, mint például a szakértői véleményezés és a tanúvallomások.

A különböző szakterületekkel foglalkozó ügyvédi irodánk tagja általában a Kolozsvári Ítélőtábla körzetében végzik tevékenységüket.

A Kolozsvári Ítélő Táblához tartozó bíróságok a következőek:

  • A Kolozsvári Törvényszék,
   A Kolozsvári Bíróság, a Bánfihunyadi Bíróság, a Tordai Bíróság, a Szamoújvári Bíróság és a Dési Bíróság.
  • A Beszterce-Naszódi Törvényszék,
   A Beszterce-Naszódi Bíróság, a Naszódi Bíróság és a Bethleni Bíróság.
  • A Máramarosi Törvényszék,
   A Nagybányai Bíróság, a Máramarosszigeti Bíróság, a Felsővisói Bíróság, a Magyarláposi Bíróság, valamint a Dragomérfalvi Bíróság.
  • A Szilágy megyei Törvényszék,
   A Zilahi Bíróság, a Szilágysomlyói Bíróság, valamint a Zsibói Bíróság.

 
A büntetőjog területén jogsegélyezést tudunk nyújtani a bűnügyi nyomozás szakaszában, az eljáró szevek hierarhiájának csökkenő sorrendjében, a következő bűnügyi nyomozó és büntetőeljárasi szervek előtt:

-DIICOT, vagyis A Szervezett Bűnözés és a Terrorizmus Vizsgálatának Igazgatósága – Kolozvár területi Szolgálata, amely a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék melett működő ügyészséggel egyenrangú szerv.
-DNA, vagyis a Korrupcióellenes Ügyészség – Kolozsvár területi szolgálata, amelyben a vádolási szerepet a Legfelső Semmítő- és Ítélőszéki ügyészekkel egyenrangú ügyészek töltik be.
-A Kolozsvári ítélő és Semmitőszék meletti Ügyészség, amelynek a hatásköre kiterjed a Kolozsvár, Máramaros, Szilágy és Beszterce-Naszód megyékre.
-A Kolozsvári Törvényszék meletti ügyészség, amelynek a hatásköre Kolozsvár megyére terjed ki.
-A Kolozsvári Bíróság, a Bánfihunyadi Bíróság, a Tordai Bíróság, a Szamoújvári Bíróság és a Dési Bíróság meletti ügyészségek, amelyek helyi szinten működnek.
-A Beszterce-Naszódi Törvényszék meletti ügyészség, amelynek a hatásköre Beszterce-Naszód megyére terjed ki.
-A Beszterce-Naszódi Bíróság, a Naszódi Bíróság és a Bethleni Bíróság meletti ügyészségek, amelyek helyi szinten működnek.
-A Máramarosi Törvényszék meletti ügyészség, amelynek a hatásköre Máramaros megyére terjed ki.
-A Nagybányai Bíróság, a Máramarosszigeti Bíróság, a Felsővisói Bíróság, a Magyarláposi Bíróság, valamint a Dragomérfalvi Bíróság meletti ügyészségek, amelyek helyi szinten működnek.
-A Szilágy megyei Törvényszék meletti ügyészség, amelynek a hatásköre Szilágy megyére terjed ki.
-A Zilahi Bíróság, a Szilágysomlyói Bíróság, valamint a Zsibói Bíróság meletti ügyészségek, amelyek helyi szinten működnek.
-BCCO Cluj, vagyis a Szervezett Bűnözés Elleni Küzdelem Kolozsvári Irodája, amelyben a vádolási szerepet szakosított rendőrök végzik, a A Szervezett Bűnözés és a Terrorizmus Vizsgálatának Igazgatósága (DIICOT) ügyészei nevében.
-IPJ Cluj, vagyis a Kolozs Megye Rendőrségi Felügyelete, valamint az alárendelt egységek, amelyek közé tartozik a Kolozsvár Megyei Rendőrsége, a Közlekedési rendőrség, A Kolozsvár Megyei Kerületi Rendőrségek, valamint a Kolozs Megyei Rendőrségi Posztok.