Menu

Az ügyvédi kabinetről

Az ügyvédi iroda a Kolozsvári Törvényszékkel szemben található. A nyilvánosság számára hozzáférhető, de nincs rögzített program az ügyfelek fogadására, így javasolt az előzetes telefonos időpont egyeztetés.

A kabinet szabályai szigorúan betartják az 51/1991-es törvényben meghatározott etikai normákat amelyek az ügyvédi hivatás megszervezésére és gyakorlására vonatkoznak.

Az iroda a következő szabályok szerint működik:

1. A szakmai titoktartás szigorú betartása. Minden, ami az ügyfél és az ügyvédek között megvitatásra kerül szigorúan titkos marad, függetlenül attól, hogy a beszélgetés komponens elemei a konzultációs szakaszban vagy az ügyvéd alkalmazása után születnek. A szakmai titoktartás minden személyre vonatkozik, beleértve az ügyvédek barátait és a családtagokat is.

Az erkölcsi szempontokon túl, az ügyvédi titoktartás megszegése és az információk felfedése az ügyfél engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, amely börtönbüntetéssel büntetendő.

Az iroda riasztórendszerrel van felszerelve, annak érdekében, hogy megakadályozza az illetéktelen behatolást.

2. Az ügyfél konzultálása és teljes körű informálása. Az ügyfél figyelmesen meg lesz hallgatva a jogi problémája minden aspektusával kapcsolatban. Az ügyfél meghallgatása után, az ügyvéd kérdéseket tesz fel az üggyel kapcsolatban a részletek tisztázása és átláthatósága érdekében.

Az ügyfélnek joga van a teljes körű informáláshoz a jogi helyzetét illetően, valamint a jövőben esetlegesen felmerülő szituációkkal kapcsolatban. Az ügyvédek felvázolják az összes eljárási szakaszt amin a jövőben keresztül fognak menni, valamint felvázolják az összes lehetséges végkimentelt az adott ügyben.

3. Az elvárt őszinteség. Jogi és erkölcsi szempontból az ügyvéd és az ügyfél között az őszinteség kölcsönös kell legyen. Ajánlatos az őszinteség a kliens részéről figyelembe véve a titoktartási kötelezettséget.

Ezzel ellentétben, az ügyvéd köteles a ügyféllel szembeni teljes őszinteségre és ez a szabály nem képezheti kivétel tárgyát.

4. A bizonyítékok és az ügyirat vizsgálata. A tárgyalási szakaszban elképzelhetetlen a védelem gyakorlása az ügy minden elemének részletes ismerete és tanulmányozása nélkül.

Ami a büntetőjog területét illeti, a bűnügyi nyomozati szakaszban az ügyvédek egy kérelmet nyújtanak be a bűnügyi nyomozó testülethez az iratok tanulmányozása céljából. Az ügyész egy alkalommal és legfeljebb 10 napos időtartamra megtagadhatja az ügy tanumányozását a védőügyvéd által. A vizsgálat után az ügyfél minden esetben teljes tájékoztatásban fog részesülni az üggyel kapcsolatban és ha lehetséges, az ügyvéd átadja neki a bűnügyi dosszié egy fénymásolt példányát.

A polgári és kereskedelmi jog területén az iratokat bíróságon keresztül közlik és az idézés tartalmaz egy jelszót, amely segítségével meglehet tekinteni az ügyiratokat. Ugyanígy történek a bűntetőeljárásokban is, ha az ügy már a tárgyalási szakaszban van.

5. Az ügyvéd általi jogsegélyezés és személyes képviselet.Az ügyfelet a felkért ügyvéd jogsegélyezi. Csak kivételes esetekben (megbetegedés vagy az ügyek egy dátumon való tárgyalása esetén) biztosítva lesz az ügyvéd helyettesítése egy eggyüttműködő ügyvéd által. A jogsegélyezéssel és a képviselettel az ügyben az adott jogterület szakembere fog foglalkozni.

6. Kizárt az ellentétes érdekű ügyfelek képviselete, sem ugyanazon ügyben, sem különböző ügyekben. Ez egy alapvető szakmai etika szabály.

7. Az ügyvédnek megvan a választási joga abban, hogy egy adott ügyben vállalja vagy megtagadja a képviseletet. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az elkövetett tett az iroda ügyvédjeiben neheztelési érzetet kelt, másszóval a tett erkölcsi elítélését.

Ez a helyzet áll fent a nemi erőszak, a kiskorúak szexuális bántalmazása, a gyermekpornográfia birtoklása és terjesztése, a gyermekkereskedelem, a koldulás kizsákmányolása vagy a kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények esetében.

Ilyen esetekben a konzultációért nem számol fel díjat az iroda, valamint az esetlegesen felszámított díj visszatérítésre kerül.

A polgári vagy kereskedelmi jog területén el lesz utasítva az olyan ügyek vállalása, amelyekben reménytelen a pozitív végkimenetel.

8. Javasolt, hogy az ügyfél konzultáljon több ügyveddel is. Ez nem pénzkidobás, éppen ellenkezőleg, a többszörös konzultáció segít kiválasztani a megfelelő védőügyvédet.

Az ügyvéddel folytatott konzultáció nem ír elő kötelezettséget az ügyfél számára. Az egyetlen kötelezettség a konzultáció ellenértékének kifizetése.

A konzultáció díja a Szőcs Sándor ügyvédi irodánál 250 lejbe kerül, ami eltarthat 30 perctől 2-3 óráig is, az adott esettől függően (ez 10 lejjel magasabb, mint a Román Nemzeti Ügyvédi Kamara által meghatározott minimális díj).

A konzultációk román, magyar, angol vagy német nyelven zajlanak.

A jogsegélyezésért vagy képviseletért fizetendő díjat az ügy bonyolultsága, a vádlottak száma, a becsült munkamennyiség, a rászánt idő, valamint az ügyet jellemző egyéb tényezők alapján lesz megtárgyalva és megállapítva. A polgári és kereskedelmi jogi ügyekben figyelembe van véve a jogvita tárgyának értéke is.